Tarihçemiz
18 Ocak 2022

TARİHÇE

Merkezimiz 31.03.1964 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı İlk Yardım Hastanesi olarak açılmış, 04.09.2001 tarihinde Alsancak Dispanseri bölümümüz, SSK Merkez Dispanseri bünyesine katılarak görevi birleştirilmiş ve merkezimiz İzmir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (İzmir ADSM) adını alarak sadece ağız ve diş sağlığı hizmeti vermeye başlamıştır.

06.01.2005 tarih, 5283 sayılı "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun" gereğince, 19.02.2005 tarihi itibariyle T.C. Sağlık Bakanlığına devredilmiştir.

2 Kasım 2012 tarihinden itibaren de “02.11.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Bakanlık teşkilatı ve bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması süreci doğrultusunda merkezimiz Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı olarak hizmet vermeye başlamıştır.

25 Aralık 2017 tarihinden itibaren  694 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Bakanlık teşkilatı ve bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması süreci doğrultusunda Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kaldırılarak  İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.