Hasta Hakları ve Sorumlulukları
13 Haziran 2024

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI   

 

              “İnsan sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır” hak kavramı, evrensel bir kavramdır. Kısaca hak, “hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki” olarak tanımlanabilir.

               Ancak hukuksal anlamda hak, yetki ve sorumlulukla beraberdir. Sorumluluk, hukuk kurallarının tanıdığı yetki karşılığında getirdiği yükümlülük olarak tanımlanır. Yani sorumluluk hukuksal anlamda yükümlülüktür.

               Hasta; hukuk kurallarının tanıdığı yetkileri ve hukuk kurallarının belirlediği yükümlülükleri olan insandır.

               Hasta hakları; maddi ve manevi olarak kayıpları olan, sağlık hizmeti alma gereksinimi gösteren insanların uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınmış yetkileridir.

                Hak varsa sorumluluk, yetki varsa yükümlülük vardır. Düşülen en büyük yanılgı, kişiye verilen hakların sınırsız olduğu düşüncesidir. Oysa hukuk kuralları hastanın haklara sahip olması için, sorumluluklarını yerine getirmesini kılar. Dolayısıyla Hasta Hakları ve Hasta Sorumlulukları ayrılmaz bir bütündür. Buna göre;

 

HASTA HAKLARI:

1. Hizmetten genel olarak faydalanma.

2. Bilgilendirme vebilgi isteme.

3. Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme.

4. Mahremiyet.

5. Reddetme, durdurma ve rıza.

6. Güvenlik.

7. Dini vecibelerini yerine getirme.

8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık.

9. Ziyaret ve refakatçi bulundurma.

10. Müracaat, şikâyet ve dava hakkı.

 

     HASTA SORUMLULUKLARI:

1.Genel Sorumluluklar;

     Kendi sağlıklarını koruma.

     Kendi sağlıklarını korumak için verilen önerilere uyma.

     Basit durumlarda kendi bakımlarını üstlenme.

2.Sosyal Güvenlik Sorumlulukları;

    Sosyal güvenliklerinin devamını sağlayacak işlemleri zamanında ve tam olarak yerine getirme.

3.Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme;

    Tüm sağlık durumları ile ilgili bilgileri tam ve eksizsiz olarak verme.

4. Kurallara Uyma Sorumlulukları;

     Sağlık kuruluşlarının kurallarına uyma.

     Verilen randevulara uyma.

     Mevzuat ile belirtilen sevk zincirine uyma.

     Çalışanların, diğer hasta ve yakınlarının haklarına saygı gösterme.

     Sağlık çalışanları ile işbirliği yapma sorumluluğundadır.

5.Tedavi Önerilerine Uyma Sorumlulukları;

     Verilen tedavi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinleme.

     Tedavi ve ilaçlara uyum sağlayamaması durumunda bunu sağlık çalışanına bildirme.

     Tedaviyi reddetme veya uymama durumunda sonuçlarına katlanma sorumluluğundadır.