Çalışanların Görüş ve Önerilerini Değerlendirme Ekibi
21 Ocak 2022

 

ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

 

ADI VE SOYADI

 

GÖREVİ

 

EKİP GÖREVİ

 

İMZA

 

Dt. Handan HAKERLER

 

Başhekim

 

Ekip Başkanı

 

Vehbi AVCI

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Üye

 

Seyhan KILINÇ

Verimlilik ve Kalite Yönetim Direktörü

Üye

 

Fazilet ARASLI

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu

Üye