Hasta ve Yakınlarının Görüş ve Önerilerini Değerlendirme Ekibi
17 Mart 2023

 

HASTA VE YAKINLARININ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

 

ADI VE SOYADI

 

GÖREVİ

 

EKİP GÖREVİ

Yasemin ÇERÇİ

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Ekip Başkanı

Dt.Nilgün CANDAN

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Üye

Seyhan KILINÇ

Verimlilik ve Kalite Yönetim Direktörü

Üye