Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi
17 Mart 2023

 

TIBBİ CİHAZ YÖNETİM EKİBİ

 

ADI VE SOYADI

 

GÖREVİ

 

EKİP GÖREVİ

 

Herdem ERGÜL

 

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

 

Ekip Başkanı

Seyhan KILINÇ

Verimlilik ve Kalite Yönetim Direktörü

Üye

İlker AKSOY

Teknik Hizmetler Pers.

Üye

Elif YÜKSEK

Ayniyat Dayanıklı ve Tüketim Taşınır Kayıt Yetkilisi

Üye