Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi
21 Ocak 2022

 

TIBBİ CİHAZ YÖNETİM EKİBİ

 

ADI VE SOYADI

 

GÖREVİ

 

EKİP GÖREVİ

 

İMZA

 

 

Herdem ERGÜL

 

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

 

Ekip Başkanı

 

Seyhan KILINÇ

Verimlilik ve Kalite Yönetim Direktörü

Üye

 

 

Funda GENÇ

 

Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Kayıt Yetkilisi

 

Üye

 

İsmail Fehmi İNANÇ

Teknik Hizmetler Sorumlusu

Üye

 

Elif YÜKSEK

Ayniyat Dayanıklı ve Tüketim Taşınır Kayıt Yetkilisi

Üye

(Yedek)