Gösterge Yönetimi
06 Nisan 2023

GÖSTERGE KARTI

SORUMLU PERSONEL

İMZA

ADSH.GKG.01-Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı Gösterge Kartı

 

Seyhan KILINÇ/Kalite Yönetim Direktörü

 

ADSH.GKG.02-Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Gösterge Kartı

 

Alican AKDENİZ/Mavi Kod Sorumlusu

 

ADSH.GKG.03-Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı Gösterge Kartı

 

Fazilet ARASLI/Beyaz Kod Sorumlusu

 

ADSH.GKG.05-Mavi Kodda 3 Dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı Gösterge Kartı

 

 

 

Alican AKDENİZ/Mavi Kod Sorumlusu

 

ADSH.GKG.06-Personelin Eğitimlere Katılma Oranı Gösterge Kartı

 

Filiz EKİNCİ BAKSİ/Eğitim Birim Sorumlusu

 

ADSH.GKG.07-Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı Gösterge Kartı

 

Filiz EKİNCİ BAKSİ/Eğitim Birim Sorumlusu

 

 

ADSH.GKG.08-Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı- Gösterge Kartı

 

 

Filiz EKİNCİ BAKSİ/Eğitim Birim Sorumlusu

 

ADSH.GKG.09-Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı Gösterge Kartı

 

Fazilet ARASLI/Beyaz Kod Sorumlusu

 

 

ADSH.GKG.10-Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

Fazilet ARASLI/Enfeksiyon Birim Sorumlusu-Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu

 

 

ADSH.GKG.11-Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı Gösterge Kartı

 

Fazilet ARASLI/Enfeksiyon Birim Sorumlusu-Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu

 

ADSH.GKG.12-Kurum İçi Bölüm Değiştiren Personel Oranı Gösterge Kartı

Şerife ORDU YILMAZ/Personel Birim Çalışanı

 

ADSH.GKG.13-Sağlık Gözetimi Tamamlanan Personel Oranı Gösterge Kartı

 

Fazilet ARASLI/İSG-Çalışan Hakları ve GüvenliğiSorumlusu

 

ADSH.GKG.14-Ayaktan Hasta Düşme Oranı Gösterge Kartı

Cemre Doğa GÖKTÜRK-İdari ve Mali Hizmetler Müd.Yrd.

 

 

ADSH.GKG.15-İlaç Hatası Bildirim Oranı Gösterge Kartı

 

Dr. Dt. Özlem AÇIKGÖZ PAMUK-Farmakovijilans Sorumlusu

 

ADSH.GKG.16-El Hijyeni Uyumu Oranı Gösterge Kartı

Fazilet ARASLI/Enfeksiyon Birim Çalışanı

 

 

ADSH.GKG.18-Hasta Deneyim Anketleri Analizi Oranı Gösterge Kartı

 

Senem KARTAL- Kalite Yönetim Birim Çalışanı

 

 

ADSH.GKG.19-Çalışan Geri Bildirim Anketleri Analizi Gösterge Kartı

 

Zehra MERCİMEK- Kalite Yönetim Birim Çalışanı

 

 

ADSH.GKG.20- Hatalı Kimliklendirilmiş Ölçü Oranı Gösterge Kartı

 

Ayfer DURAN/Diş Protez Laboratuvar Sorumlusu

 

 

ADSH.GKG.21- Kaybolan Ölçü Oranı Gösterge Kartı

 

Ayfer DURAN/Diş Protez Laboratuvar Sorumlusu

 

 

 

ADSH.GKG.22-Kaybolan Protez Oranı Gösterge Kartı

 

Ayfer DURAN/Diş Protez Laboratuvar Sorumlusu

 

 

 

ADSH.GKG.23- Kaybolan Alçı Model Oranı Gösterge Kartı

 

Ayfer DURAN/Diş Protez Laboratuvar Sorumlusu

 

 

 

ADSH.GKG.24-Zamanında Teslim Edilmeyen Protez Oranı Gösterge Kartı

 

Ayfer DURAN/Diş Protez Laboratuvar Sorumlusu

 

 

ADSH.GKG.25-Ölçü Alımından Sabit Protezin Teslimine Kadar Geçen Ortalama Süre Oranı Gösterge Kartı

 

Ayfer DURAN/Diş Protez Laboratuvar Sorumlusu

 

 

 

ADSH.GKG.26-Protezin Tesliminden Sonra Bir Ay İçerisinde Protetik Nedenli Tekrar Başvuru Oranı Gösterge Kartı

 

 

Ayfer DURAN/Diş Protez Laboratuvar Sorumlusu

 

 

ADSH.GKG.27-İlk Muayene Tarihi İle Ölçü Alınmasına Kadar Geçen Ortalama Süre Oranı Gösterge Kartı

 

Ayfer DURAN/Diş Protez Laboratuvar Sorumlusu

 

 

ADSH.GKG.28-Bir Başka Kuruma Sevk Edilen Hasta Oranı Gösterge Kartı

 

Dt.Nilgün CANDAN-Hasta Hakları Birim Sorumlusu

 

ADSH.GKG.29- DHBS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre Oranı Gösterge Kartı

 

Mehmet İzzet TUNCER

DHBS Birim Sorumlusu

 

 

ADSH.GKG.31- Fissür Örtücü Uygulama Oranı Gösterge Kartı

 

Dt.Ruken BOZTEMİR

Sorumlu Hekim

 

ADSH.GKG.32- Dolgu Kaynaklı Yeniden BaşvuruOranı Gösterge Kartı

 

Dt.Ruken BOZTEMİR

Sorumlu Hekim

 

ADSH.GKG.33- Kanal Tedavisi Kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı Gösterge Kartı

 

Dt.Ruken BOZTEMİR

Sorumlu Hekim

 

ADSH.GKG.34-Tekrar Alınan Ölçü Oranı Gösterge Kartı

 

 

 

ADSH.GKG.35-Tekrarlanan Sabit Protez Oranı Gösterge Kartı

Ayfer DURAN/Diş Protez Laboratuvar Sorumlusu

 

 

Ayfer DURAN/Diş Protez Laboratuvar Sorumlusu

 

 

 

ADSH.GKG.36-Protez Tesliminden Sonra Protez Kaynaklı Planlanmamış Başvuru Oranı Gösterge Kartı

 

 

 

 

 

Ayfer DURAN/Diş Protez Laboratuvar Sorumlusu

 

 

 

 

ADSH.GKG.42-Kurumdan Ayrılan Personel Oranı Gösterge Kartı

 

 

Şerife ORDU YILMAZ/Personel Birim Çalışanı

 

 

ADSH.GKG.44-Ölçü Alımından Hareketli Protezin Teslimine Kadar Geçen Ortalama Süre Gösterge Kartı

 

 

Ayfer DURAN/Diş Protez Laboratuvar Sorumlusu

 

 

 

 

ADSH.GKG.45-Tekrarlanan Hareketli Protez Oranı Gösterge Kartı

 

 

Ayfer DURAN/Diş Protez Laboratuvar Sorumlusu